Voor wie

Ik werk in opdracht van diverse werkgevers en het UWV.

Indien je niet onder deze doelgroepen valt, kun je vanzelfsprekend ook bij mij terecht. Neem gerust contact met me op om de mogelijkheden te bespreken.

Op alle werkzaamheden van Indawa zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Ik werk volgens de gedragscode Noloc (Nederlandse vereniging voor loopbaan professionals) en de beroepscode van de beroepsvereniging Jobcoaches. Om je privacy te waarborgen is er een privacyreglement opgesteld. Ik ga zorgvuldig en consciëntieus met jou om. Toch kan het zijn dat je niet tevreden bent. Ik sta er altijd voor open om dat bespreekbaar te maken. Als je het nodig vindt, kun je een officiële klacht indienen bij de beroepsvereniging Jobcoaches. De klacht kan vormvrij ingediend worden en wordt volgens het klachtenreglement Jobcoaches afgehandeld.

Om de genoemde documenten in te zien, kun je op onderstaande linken klikken:

Om de PDF-bestanden te bekijken heeft u Adobe Reader nodig. Adobe Reader kunt u hier gratis downloaden.

Design In One